કોમર્શિયલ પ્રિન્ટીંગ

પ્રક્રિયા સામગ્રી

યુરેકા સાધનો ફોલ્ડિંગ કાર્ટનના ઉત્પાદનમાં નીચેની સામગ્રી પર પ્રક્રિયા કરી શકે છે:

-કાગળ

-હાર્ડ કવર

cp

સાધનો

કેસ નિર્માતા

બાઈન્ડર, સિલાઈ અને સેડલ સ્ટીચર

ઑફસેટ પ્રેસ